Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

ime for a change!

[English below]
Onze laatste vigil in Den Bosch liep anders dan we hadden verwacht: dichte wagens en slinkse trucjes waren alles wat we te zien kregen. En al gaan wij als organisatoren van The Save Movement altijd graag het gesprek en de samenwerking aan met de mensen achter de vlees- en zuivelindustrie, soms blijkt er meer nodig dan gesprekken en afspraken om een duidelijk signaal te kunnen geven.

Daarom hebben we besloten dat onze volgende vigil er een van 12 uur gaat worden!
Wij gaan het slachthuis laten zien dat wij ook zonder hun medewerking ons mannetje staan. Dat wij bereid zijn om álles te geven in deze strijd tegen onrecht en onderdrukking. En dat dit soort situaties ons vuur niet doen doven, maar juist doen oplaaien!

De dag van de Vigil
Op maandag 8 juli zullen wij van 6 uur s’ochtends tot 6 uur ‘s avonds bij het slachthuis op de Veemarktkade staan. Er worden per dag gemiddeld 1800 kalfjes geslacht op deze locatie, dus ons signaal en het effect van onze actie zal sterk zijn!

Kamperen en Potluck
Omdat we beseffen dat 12 uur een lange zit is voor jullie als activisten hebben we er een gezellig weekend omheen gebouwd! We willen jullie rondom en tussen het actievoeren door de mogelijkheid geven om op te laden van alle emoties en indrukken.
Vanaf zondagmiddag 15:00u hebben wij daarom voor jullie gratis kampeergelegenheid geregeld op een diervriendelijke zorgboerderij in de buurt. Er is ons een veldje toegewezen waar jullie zelf een mooi plekje mogen uitkiezen om jullie eigen tent op te zetten. Diezelfde zondag kunnen jullie aansluiten bij een rondleiding tussen de dieren, gegeven door de beheerder van de zorgboerderij. En in de avond houden we een potluck, waar we elkaars kookkunsten kunnen gaan bewonderen! (Veganistisch uiteraard). En dan is er nog een hele avond over voor muziek, kampvuurtjes en spookverhalen. De eerste shift bij het slachthuis start de volgende morgen om 6 uur. Hoeveel uren je gedurende de dag meedoet bepaal je natuurlijk zelf! Aan het eind van de Vigil sluiten we gezamenlijk af op de kampeerlocatie met iedereen die er dan nog bij is.

Zin in!
Het lijkt ons supertof om deze actie samen met jullie waar te gaan maken! En we kijken ontzettend uit naar een gezellig evenement met jullie! (Al kun je natuurlijk ook aansluiten voor de vigil zonder te blijven kamperen!)

Wil je wél blijven kamperen? Een mail met praktische info volgt na je officiële aanmelding! Hiervoor zal binnenkort een link verschijnen op deze pagina. Je kunt jezelf natuurlijk wel nu alvast op aanwezig zetten in het evenement!

Liefs en tot snel!
Het team ✊💚

—————–

Time for a change!

Our last vigil in Den Bosch went differently than we had expected: closed trucks were all we got to see. And although we, as organizers of The Save Movement, are always happy to engage in conversation and cooperation with the people behind the meat and dairy industry, sometimes it turns out that more is needed than conversations and agreements to be able to send a clear signal.

That is why we have decided that our next vigil will be one of 12 hours!
We are going to show the slaughterhouse that we stand our ground without their cooperation. That we are willing to give everything in this fight against injustice and oppression. And that these kinds of situations do not put out our fire, but rather fuel it!

The day of the Vigil
On Monday 8 July we will be at the slaughterhouse on the Veemarktkade from 6 a.m. to 6 a.m. An average of 1800 calves are slaughtered per day at this location, so the effect of our action will be strong!

Camping and Potluck
Because we realize that 12 hours is a long time for you as activists, we have built a nice weekend around it! We want to give you the opportunity to recharge from all emotions and impressions when you need to.
From Sunday afternoon at 3:00 pm we have therefore arranged free camping facilities for you at an animal-friendly therapy farm nearby. We have been assigned a field where you can choose a nice spot to set up your own tent. That same Sunday you can join a tour between the animals, given by the manager of the animal friendly therapy farm. And in the evening we hold a potluck, where we can admire each other’s cooking skills! (Vegan of course). And then there’s an entire evening left for music, campfires and ghost stories. The first shift at the slaughterhouse starts the following morning at 6 am. Of course you decide how many hours you participate during the day! At the end of the Vigil we end together at the camping site with everyone who is still present.

Looking forward!
We think it will be great to share this event together with you. (Of course you can also connect for the vigil without continuing to camp!)

Do you want to participate in camping? An email with practical information will follow after your official registration! For this a link will appear on this page soon. Of course you can already mark yourself “going” in the event!

Love and see you soon!
The team ✊💚